MAAKT HET VERSCHIL

email100x100zw linkedin100x100zw

Nauwere samenwerking tussen zorgaanbieders leidt tot een grotere behoefte aan gegevensuitwisseling. ICT is hierop het logische antwoord, maar de realisatie is complex. Hoe kunt u het beste informatie uitwisselen met het systeem van andere zorgaanbieders? Welke oplossingen zijn hiervoor beschikbaar en welke past het beste bij uw situatie?

Een keuze die door de gezamenlijke partijen gemaakt moet worden. De adviseurs van Insights Zorg kennen de technische mogelijkheden en begrijpen de zorgprofessional. Zo zorgen ze dat de oplossing werkbaar is in de praktijk, kan rekenen op draagvlak van de belangrijkste betrokkenen en dat de financiering is gewaarborgd.

Contactpersoon: Erik van Es


Nictiz is hét kennisinstituut in Nederland op het gebied van ict standaarden in de zorg. Bij het ontwikkelen van standaarden worden koepels ingeschakeld, maar dat leidt niet altijd tot werkbare en gedragen standaarden. Het programma integrale zorg richt zich op de eerste lijn.

De Nederlandse Diabetes Federatie heeft de Diabetes Zorgstandaard ontwikkeld als norm waar de zorgverlening aan mensen met diabetes moet voldoen. Hoe brengen we deze op een effectieve wijze naar de zorgverlener die er mee moet werken?

De Nederlandse Diabetes Federatie heeft het Nationaal Actieprogramma Diabetes gestart om de diabetes zorgstandaard door te ontwikkelen en te implementeren in het zorgveld (met name Zorggroepen).

Bij het Roessingh Revalidatiecentrum wordt het Revalidatie EPD (R-EPD) dat door Revalidatie Nederland (RN) is ontwikkeld ingevoerd. Erik van Es van Insights Zorg coacht de projectleider.

Het UMCU Utrecht heeft de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt aan de overgang naar een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem. Zij gaan over naar EZIS van Chipsoft.

LinkedinAfdrukken